پیشتازیار من

اموزش خروج از برنامه شاد

با سلام اموزش خروج از برنامه و وارد شدن دوباره به برنامه بدون هیچ

مشکلی طبق روش های زیر وارد شوید

  1. وارد بخش تنظیمات در برنامه شاد میشوید
  2. حالا روی گزینه سه نقطه کلیک کنید طبق تصویر بالا

[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 22:50 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش خروج از برنامه شاد

با سلام اموزش خروج از برنامه و وارد شدن دوباره به برنامه بدون هیچ

مشکلی طبق روش های زیر وارد شوید

  1. وارد بخش تنظیمات در برنامه شاد میشوید
  2. حالا روی گزینه سه نقطه کلیک کنید طبق تصویر بالا

[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 22:50 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش خروج از برنامه شاد

با سلام اموزش خروج از برنامه و وارد شدن دوباره به برنامه بدون هیچ

مشکلی طبق روش های زیر وارد شوید

  1. وارد بخش تنظیمات در برنامه شاد میشوید
  2. حالا روی گزینه سه نقطه کلیک کنید طبق تصویر بالا

[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 22:50 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش داشتن دو برنامه شاد دریک گوشی

با سلام در این قسمت اموزش داشتن دو برنامه شاد در یک گوشی‌ 

۱_اپلیکشین شاد را نصب کنید

۲_شماره خودرا وارد کنید.

۳_حالا شما وارد این سایت شوید و همین کار رو کنید با اموزشی دیگر خدا نگهدار.

https://web.shad.ir


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 22:15 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش داشتن دو برنامه شاد دریک گوشی

با سلام در این قسمت اموزش داشتن دو برنامه شاد در یک گوشی‌

۱_اپلیکشین شاد را نصب کنید

۲_شماره خودرا وارد کنید.

۳_حالا شما وارد این سایت شوید و همین کار رو کنید با اموزشی دیگر خدا نگهدار.

https://web.shad.ir


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 22:15 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش داشتن دو برنامه شاد دریک گوشی

با سلام در این قسمت اموزش داشتن دو برنامه شاد در یک گوشی‌

۱_اپلیکشین شاد را نصب کنید

۲_شماره خودرا وارد کنید.

۳_حالا شما وارد این سایت شوید و همین کار رو کنید با اموزشی دیگر خدا نگهدار.

https://web.shad.ir


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 22:15 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش داشتن دو برنامه شاد دریک گوشی

با سلام در این قسمت اموزش داشتن دو برنامه شاد در یک گوشی‌

۱_اپلیکشین شاد را نصب کنید

۲_شماره خودرا وارد کنید.

۳_حالا شما وارد این سایت شوید و همین کار رو کنید با اموزشی دیگر خدا نگهدار.

https://web.shad.ir


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 22:15 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله۳

حالا اینجا میتوانید تنظیم کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:49 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله۳

حالا اینجا میتوانید تنظیم کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:49 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله۳

حالا اینجا میتوانید تنظیم کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:49 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله۳

حالا اینجا میتوانید تنظیم کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:49 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۲

سپس روی دسترسی اعضای گروه میزنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:48 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۲

سپس روی دسترسی اعضای گروه میزنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:48 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۲

سپس روی دسترسی اعضای گروه میزنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:48 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۲

سپس روی دسترسی اعضای گروه میزنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:48 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 6 7 8 9 10 ... 14 صفحه بعد