پیشتازیار من

اموزش تغییر تنظیمات در گروه(مرحله ۱)

اول وارد قسمت گروه میشوید 

حالت چرخدنده دارد


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:45 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش تغییر تنظیمات در گروه(مرحله ۱)

اول وارد قسمت گروه میشوید

حالت چرخدنده دارد


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:45 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش تغییر تنظیمات در گروه(مرحله ۱)

اول وارد قسمت گروه میشوید

حالت چرخدنده دارد


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:45 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش تغییر تنظیمات در گروه(مرحله ۱)

اول وارد قسمت گروه میشوید

حالت چرخدنده دارد


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 20:45 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی ۳

خب مرحله ی اخر دیدن دستگاه های فعلی در گزینه بالا میتوانید دستگاه های فعلی را متوقف کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:38 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی ۳

خب مرحله ی اخر دیدن دستگاه های فعلی در گزینه بالا میتوانید دستگاه های فعلی را متوقف کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:38 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی ۳

خب مرحله ی اخر دیدن دستگاه های فعلی در گزینه بالا میتوانید دستگاه های فعلی را متوقف کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:38 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی ۳

خب مرحله ی اخر دیدن دستگاه های فعلی در گزینه بالا میتوانید دستگاه های فعلی را متوقف کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:38 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی در شاد۲

خب طبق مرحله ی اول روی تنظیمات کلیک میکنیم سپس روی حریم خصوصی و امینت طبق تصاویر ها


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:25 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی در شاد۲

خب طبق مرحله ی اول روی تنظیمات کلیک میکنیم سپس روی حریم خصوصی و امینت طبق تصاویر ها


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:25 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی در شاد۲

خب طبق مرحله ی اول روی تنظیمات کلیک میکنیم سپس روی حریم خصوصی و امینت طبق تصاویر ها


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:25 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی در شاد۲

خب طبق مرحله ی اول روی تنظیمات کلیک میکنیم سپس روی حریم خصوصی و امینت طبق تصاویر ها


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:25 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی در شاد ۱

اموزش دیدن دستگاه های فعلی در برنامه شاد 

((مرحله ی اول)) 

روی تنظیمات کلیک کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:22 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی در شاد ۱

اموزش دیدن دستگاه های فعلی در برنامه شاد

((مرحله ی اول))

روی تنظیمات کلیک کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:22 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

حریم خصوصی در شاد ۱

اموزش دیدن دستگاه های فعلی در برنامه شاد

((مرحله ی اول))

روی تنظیمات کلیک کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:22 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 7 8 9 10 11 ... 14 صفحه بعد