پیشتازیار من

حریم خصوصی در شاد ۱

اموزش دیدن دستگاه های فعلی در برنامه شاد

((مرحله ی اول))

روی تنظیمات کلیک کنید


[ چهار شنبه 26 آذر 1399 ] [ 9:22 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

تیک نهایی

مرحله پنجم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:25 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

تیک نهایی

مرحله پنجم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:25 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

تیک نهایی

مرحله پنجم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:25 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

تیک نهایی

مرحله پنجم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:25 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله چهارم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:24 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله چهارم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:24 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم نقش سازمان

مرحله دوم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:23 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله سوم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:23 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم نقش سازمان

مرحله دوم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:23 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله سوم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:23 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم نقش سازمان

مرحله دوم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:23 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم نقش سازمان

مرحله دوم


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:23 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش قدم به قدم وارد شدن به سایت همگام

 


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:19 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

اموزش قدم به قدم وارد شدن به سایت همگام


[ سه شنبه 25 آذر 1399 ] [ 23:19 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 8 9 10 11 12 ... 14 صفحه بعد