پیشتازیار من

مرحله ۵ کار افرینی

خب حالا روی گزینه اموزش مهارت

های کار افرینی عکس چرخدنده دارد.

ادامه در مطلب ۶


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:49 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۴ کار افرینی

حالا رمز و کد ملی خود را وارد کنید شما را میبرد به داشبورداصلی


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:46 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۴ کار افرینی

حالا رمز و کد ملی خود را وارد کنید شما را میبرد به داشبورداصلی


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:46 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۴ کار افرینی

حالا رمز و کد ملی خود را وارد کنید شما را میبرد به داشبورداصلی


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:46 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۴ کار افرینی

حالا رمز و کد ملی خود را وارد کنید شما را میبرد به داشبورداصلی


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:46 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله۳ کارافرینی

خب مرحله سوم روی گزینه ازمون های مشاوره ای کلیک کنید.

اگر لینک سایت همگام را دارید میتوانید

بدون از برنامه شاد وارد شوید.


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:45 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله۳ کارافرینی

خب مرحله سوم روی گزینه ازمون های مشاوره ای کلیک کنید.

اگر لینک سایت همگام را دارید میتوانید

بدون از برنامه شاد وارد شوید.


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:45 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله۳ کارافرینی

خب مرحله سوم روی گزینه ازمون های مشاوره ای کلیک کنید.

اگر لینک سایت همگام را دارید میتوانید

بدون از برنامه شاد وارد شوید.


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:45 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله۳ کارافرینی

خب مرحله سوم روی گزینه ازمون های مشاوره ای کلیک کنید.

اگر لینک سایت همگام را دارید میتوانید

بدون از برنامه شاد وارد شوید.


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:45 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم کارافرینی

خب در مرحله دوم روی گزینه برنامه های مشاوره و پیشگیری از اسیب های اجتماعی حالا در تصویر بعد (مرحله بعد)


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:43 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم کارافرینی

خب در مرحله دوم روی گزینه برنامه های مشاوره و پیشگیری از اسیب های اجتماعی حالا در تصویر بعد (مرحله بعد)


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:43 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم کارافرینی

خب در مرحله دوم روی گزینه برنامه های مشاوره و پیشگیری از اسیب های اجتماعی حالا در تصویر بعد (مرحله بعد)


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:43 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم کارافرینی

خب در مرحله دوم روی گزینه برنامه های مشاوره و پیشگیری از اسیب های اجتماعی حالا در تصویر بعد (مرحله بعد)


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:43 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

ورود به سامانه کار افرینی

با سلام در این قسمت اموزش وارد شدن به سامانه همگام،کارافرینی 

طبق مراحل بعد تصاویر را بادقت نگاه کنید.اولین مرحله

[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:34 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

ورود به سامانه کار افرینی

با سلام در این قسمت اموزش وارد شدن به سامانه همگام،کارافرینی

طبق مراحل بعد تصاویر را بادقت نگاه کنید.اولین مرحله

[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 7:34 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 4 5 6 7 8 ... 14 صفحه بعد