پیشتازیار من

مرحله دوم اموزشات کتاب

خب همانطور که در قسمت اول دیدید.وارد آن گزینه میشوید. و این صفحه برای شما باز میشود

[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 11:13 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم اموزشات کتاب

خب همانطور که در قسمت اول دیدید.وارد آن گزینه میشوید. و این صفحه برای شما باز میشود

[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 11:13 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله دوم اموزشات کتاب

خب همانطور که در قسمت اول دیدید.وارد آن گزینه میشوید. و این صفحه برای شما باز میشود

[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 11:13 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

پیدا کردن اموزشات کتاب ها در شاد

سلام در این قسمت اموزش وارد شدن به اموزشات کتاب ها در شاد توجه داشته باشین برای همه ی مقطع ها اموزشات هستش در اسلاید های بعدی میبینید شامل ۳ مرحله میباشد.


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 11:10 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

پیدا کردن اموزشات کتاب ها در شاد

سلام در این قسمت اموزش وارد شدن به اموزشات کتاب ها در شاد توجه داشته باشین برای همه ی مقطع ها اموزشات هستش در اسلاید های بعدی میبینید شامل ۳ مرحله میباشد.


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 11:10 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

پیدا کردن اموزشات کتاب ها در شاد

سلام در این قسمت اموزش وارد شدن به اموزشات کتاب ها در شاد توجه داشته باشین برای همه ی مقطع ها اموزشات هستش در اسلاید های بعدی میبینید شامل ۳ مرحله میباشد.


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 11:10 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

پیدا کردن اموزشات کتاب ها در شاد

سلام در این قسمت اموزش وارد شدن به اموزشات کتاب ها در شاد توجه داشته باشین برای همه ی مقطع ها اموزشات هستش در اسلاید های بعدی میبینید شامل ۳ مرحله میباشد.


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 11:10 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۱۰ کار افرینی

خب در مرحله اخر روی گزینه بعدی و تا تمام کنید.

این اموزش ۱۰ مرحله دارد برای تماشای ۱۰ مرحله به سایت مراجعه کنید


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 8:10 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۱۰ کار افرینی

خب در مرحله اخر روی گزینه بعدی و تا تمام کنید.

این اموزش ۱۰ مرحله دارد برای تماشای ۱۰ مرحله به سایت مراجعه کنید


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 8:10 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۱۰ کار افرینی

خب در مرحله اخر روی گزینه بعدی و تا تمام کنید.

این اموزش ۱۰ مرحله دارد برای تماشای ۱۰ مرحله به سایت مراجعه کنید


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 8:10 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله ۱۰ کار افرینی

خب در مرحله اخر روی گزینه بعدی و تا تمام کنید.

این اموزش ۱۰ مرحله دارد برای تماشای ۱۰ مرحله به سایت مراجعه کنید


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 8:10 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله نهم کار افرینی

خب در این قسمت می توانید ازمون خودرا بدهید.در اسلاید بعدی


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 8:8 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله نهم کار افرینی

خب در این قسمت می توانید ازمون خودرا بدهید.در اسلاید بعدی


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 8:8 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله نهم کار افرینی

خب در این قسمت می توانید ازمون خودرا بدهید.در اسلاید بعدی


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 8:8 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]

مرحله نهم کار افرینی

خب در این قسمت می توانید ازمون خودرا بدهید.در اسلاید بعدی


[ پنج شنبه 27 آذر 1399 ] [ 8:8 ] [ کسری محمدیان ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 2 3 4 5 6 ... 14 صفحه بعد